1. 01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
  2. 02. Milieu en energie
  3. 03. Vitaal platteland
  4. 04. Mobiliteit
  5. 05. Regionale economie
  6. 06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
  7. 07. Kwaliteit openbaar bestuur
  8. 08. Gebiedsontwikkelingen
  9. 09. Sociale kwaliteit
  10. 10. Bedrijfsvoering

Publicatiedatum: 31-05-2016