10. Bedrijfsvoering

Het doelmatig faciliteren en adviseren van het bestuur en de provinciale organisatie en het uitvoeren van controltaken om provinciale doelstellingen te bereiken.

Externe ontwikkelingen

Rapport Depla

Het rapport van Depla (zie…

Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid heeft als doel overheden transparanter te maken. De toegang tot publieke informatie en het hergebruik van die informatie is het recht…

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2018 in werking. De impact van deze wet is naar verwachting fors en op allerlei terreinen (inhoudelijk, ICT, werkwijze, cultuur en…

Autonome ontwikkelingen

Participatiewet

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning…

Wat gaan we doen in 2017?

10.1 Sturing, beheersing en verantwoording

De adviezen van het rapport Depla zijn gericht op:
- Transparantie verslaggeving.
- Vergelijkbaarheid van overheden onderling.
- Plaats en rol…

10.2 De digitale provincie

Omgevingswet
De komende jaren loopt het voorbereiden op het ‘Omgevingswet proof’ zijn gelijk op met de beïnvloeding van de algemene maatregelen van…

Publicatiedatum: 31-05-2016