06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Wij waarborgen verscheidenheid en spreiding van cultuur in Overijssel. Kunst, cultuur en erfgoed vormen de identiteit van een samenleving, zorgen voor sociale samenhang, stimuleren de lokale economie en dragen bij aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel ook uit het oogpunt van vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker.

Externe ontwikkelingen

Culturele infrastructuur

Cultuurmakers en aanbieders slagen er minder dan verwacht in om substantieel extra inkomsten uit de markt te halen. Over het algemeen vangen de…

Aanvullende opgaven

Cultuur

U heeft op 22 april 2016 de cultuurnota 2017 - 2020 vastgesteld. Met de investeringsimpuls uit het coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ blijft het besteedbaar…

Wat gaan we doen in 2017?

Kerntaak culturele infrastructuur en monumentenzorg

Het provinciale cultuurbeleid ‘De Kracht van Cultuur: Creatief verleden, heden en toekomst’ loopt tot en met 2016. Provinciale Staten hebben eind december de…

Overzicht investeringsvoorstellen (vanuit algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)

Doelenboom op basis van Begroting 2016

Bestaande geplande investeringen

Nieuwe en / of aanvullende investeringen

Wanneer wordt een investeringsbesluit verwacht?

Diverse prestaties

€ 15.700

Juni 2016

Publicatiedatum: 31-05-2016