09. Sociale kwaliteit

De sociale kwaliteit in Overijssel wordt gekarakteriseerd door 'noaberschap'. Dit komt onder meer tot uiting in de vele vrijwilligers, de lokale initiatieven voor de eigen leegomgeving en coöperaties op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Deze unieke karakteristiek van de Overijsselse samenleving biedt legio kansen om gezamenlijk opgaven op te pakken en de eigen regie en persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen in hun leefomgeving te versterken.

Externe ontwikkelingen

Transities

Door diverse decentralisaties zijn gemeenten de ‘eerste overheid’ in het sociale domein. Mede door overheidsbezuinigingen zal het aantal arbeidsplaatsen in…

Wat gaan we doen in 2017?

9.1 Sociale kwaliteit

U hebt de uitkomsten van de brainstormsessies sociale kwaliteit (zie >>|http://www.overijssel.nl/sis/16301615238308.pdf) aan ons aangeboden en in de…

Publicatiedatum: 31-05-2016